Gương điển hình
 • Chiến sỹ dự bị động viên Đoàn Văn Thống xã Phú Nam làm kinh tế giỏi
  Chiến sỹ dự bị động viên Đoàn Văn Thống xã Phú Nam làm kinh tế giỏi
 • Thôn đội trưởng Nguyễn Văn Liêm làm kinh tế giỏi
  Thôn đội trưởng Nguyễn Văn Liêm làm kinh tế giỏi
 • Gương đoàn viên làm kinh tế từ mô hình chăn nuôi tổng hợp
  Gương đoàn viên làm kinh tế từ mô hình chăn nuôi tổng hợp
 • Nữ Bí thư chi bộ người dân tộc thiểu số gương mẫu
  Nữ Bí thư chi bộ người dân tộc thiểu số gương mẫu
 • Nữ Bí thư chi bộ gương mẫu học tập và làm theo Bác
  Nữ Bí thư chi bộ gương mẫu học tập và làm theo Bác
 • Đoàn viên công đoàn Lục Thị Lan xã Minh Sơn làm kinh tế giỏi
  Đoàn viên công đoàn Lục Thị Lan xã Minh Sơn làm kinh tế giỏi
 • Bí thư chi bộ Người có uy tín của Bản Mông
  Bí thư chi bộ Người có uy tín của Bản Mông
 • Những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác
  Những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác
 • Gương người có uy tín tiêu biểu ở xã Đường Âm
  Gương người có uy tín tiêu biểu ở xã Đường Âm
 • Cô giáo Trần Thị Phương - Tấm gương nhà giáo tâm huyết với nghề
  Cô giáo Trần Thị Phương - Tấm gương nhà giáo tâm huyết với nghề
 • Cựu chiến binh Thào Đức Thính xã Minh Ngọc học tập và làm theo Bác
  Cựu chiến binh Thào Đức Thính xã Minh Ngọc học tập và làm theo Bác
 • Gương sáng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh học tập làm theo Bác
  Gương sáng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh học tập làm theo Bác
 • Cựu chiến binh Hoàng Cằn Tòng gương mẫu trong phát triển kinh tế
  Cựu chiến binh Hoàng Cằn Tòng gương mẫu trong phát triển kinh tế
 • Cựu chiến binh Hoàng Minh Tiến xã Minh Sơn làm giàu từ kinh tế gia trại
  Cựu chiến binh Hoàng Minh Tiến xã Minh Sơn làm giàu từ kinh tế gia trại
 • Cựu chiến binh Lý Văn Phẩn làm kinh tế giỏi
  Cựu chiến binh Lý Văn Phẩn làm kinh tế giỏi
 • Bí thư Đoàn xã Minh Sơn huyện Bắc Mê gương mẫu học tập và làm theo lời Bác
  Bí thư Đoàn xã Minh Sơn huyện Bắc Mê gương mẫu học tập và làm theo lời Bác
 • Gương thanh niên Triệu Văn Giàng làm kinh tế giỏi ở xã Giáp Trung
  Gương thanh niên Triệu Văn Giàng làm kinh tế giỏi ở xã Giáp Trung
 • Anh Phàn Văn Giang ở xã Đường Âm làm kinh tế giỏi
  Anh Phàn Văn Giang ở xã Đường Âm làm kinh tế giỏi
 • Chi bộ thôn Nà Yến làm tốt công tác dân vận trong xây dựng Nông thôn mới
  Chi bộ thôn Nà Yến làm tốt công tác dân vận trong xây dựng Nông thôn mới
 • Trưởng thôn làm kinh tế giỏi
  Trưởng thôn làm kinh tế giỏi
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 79 results.
Thống kê truy cập