Gương điển hình
 • Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đường Âm giỏi việc nước đảm việc nhà
  Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đường Âm giỏi việc nước đảm việc nhà
 • GƯƠNG NÔNG DÂN BỒN VĂN CUỔNG LÀM KINH TẾ GIỎI
  GƯƠNG NÔNG DÂN BỒN VĂN CUỔNG LÀM KINH TẾ GIỎI
 • Hiệu quả từ phát triển nuôi Ngựa bạch tại xã Phú Nam
  Hiệu quả từ phát triển nuôi Ngựa bạch tại xã Phú Nam
 • Hội viên Phụ nữ Đặng Thị Thái xã Yên Định làm kinh tế giỏi
  Hội viên Phụ nữ Đặng Thị Thái xã Yên Định làm kinh tế giỏi
 • Tấm gương về thanh niên lập thân lập nghiệp tại xã Yên Cường
  Tấm gương về thanh niên lập thân lập nghiệp tại xã Yên Cường
 • Thanh niên Ngô Văn Thành vượt khó đi lên làm giàu chính đáng
  Thanh niên Ngô Văn Thành vượt khó đi lên làm giàu chính đáng
 • Bí thư đoàn xã Giáp Trung huyện Bắc Mê làm kinh tế giỏi
  Bí thư đoàn xã Giáp Trung huyện Bắc Mê làm kinh tế giỏi
 • Gương hội viên phụ nữ xã Giáp Trung làm kinh tế giỏi
  Gương hội viên phụ nữ xã Giáp Trung làm kinh tế giỏi
 • Huyện đoàn Bắc Mê khen thưởng học sinh dũng cảm cứu bạn bị đuối nước
  Huyện đoàn Bắc Mê khen thưởng học sinh dũng cảm cứu bạn bị đuối nước
 • Ủy ban MTTQ Bắc Mê thực hiện tốt làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
  Ủy ban MTTQ Bắc Mê thực hiện tốt làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
 • Nữ chiến sỹ Công an học tập và làm theo Bác
  Nữ chiến sỹ Công an học tập và làm theo Bác
 • Hành trình đỗ Trường Sĩ quan Chính trị của sinh viên nghèo Thào Mí Páo
  Hành trình đỗ Trường Sĩ quan Chính trị của sinh viên nghèo Thào Mí Páo
 • Bí thư Đoàn xã Yên Định gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ
  Bí thư Đoàn xã Yên Định gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ
 • Người Đảng viên, Bí thư Chi bộ gương mẫu làm kinh tế giỏi
  Người Đảng viên, Bí thư Chi bộ gương mẫu làm kinh tế giỏi
 • Đoàn viên trẻ Nguyễn Trần Khánh Hòa tấm gương điển hình trong tự học và sáng tạo
  Đoàn viên trẻ Nguyễn Trần Khánh Hòa tấm gương điển hình trong tự học và sáng tạo
 • Bí thư Chi bộ gương mẫu trong học tập và làm theo Bác
  Bí thư Chi bộ gương mẫu trong học tập và làm theo Bác
 • Đảng viên trẻ Nguyễn Hữu Cường nói đi đôi với làm
  Đảng viên trẻ Nguyễn Hữu Cường nói đi đôi với làm
 • Bí thư chi bộ thôn làm tốt công tác “Dân vận khéo”
  Bí thư chi bộ thôn làm tốt công tác “Dân vận khéo”
 • Chi hội trưởng phụ nữ năng động sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình
  Chi hội trưởng phụ nữ năng động sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình
 • Tấm gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Cường
  Tấm gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Cường
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 58 results.