Ủy ban nhân dân
 • UBND huyện Bắc Mê họp phiên tháng 01 năm 2022
  UBND huyện Bắc Mê họp phiên tháng 01 năm 2022
 • Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện
  Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện
 • UBND huyện Bắc Mê họp phiên thường kỳ tháng 8
  UBND huyện Bắc Mê họp phiên thường kỳ tháng 8
 • UBND huyện Bắc Mê họp phiên tháng 7
  UBND huyện Bắc Mê họp phiên tháng 7
 • UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2020
  UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2020
 • UBND huyện Bắc Mê họp phiên thường kỳ tháng 5/2020
  UBND huyện Bắc Mê họp phiên thường kỳ tháng 5/2020
 • UBND huyện Bắc Mê họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2020
  UBND huyện Bắc Mê họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2020
 • UBND huyện Bắc Mê họp phiên tháng 01 năm 2020
  UBND huyện Bắc Mê họp phiên tháng 01 năm 2020
 • Phiên họp tháng 12 UBND huyện Bắc Mê
  Phiên họp tháng 12 UBND huyện Bắc Mê
 • UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2019
  UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2019
 • UBND huyện Bắc Mê họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2019
  UBND huyện Bắc Mê họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2019
 • UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2019
  UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2019
 • Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa chủ tịch UBND huyện với nhân dân thôn Nà Lầu, xã Đường Hồng
  Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa chủ tịch UBND huyện với nhân dân thôn Nà Lầu, xã Đường Hồng
 • UBND huyện Bắc Mê họp phiên tháng 8 năm 2019
  UBND huyện Bắc Mê họp phiên tháng 8 năm 2019
 • Phiên họp tháng 6 UBND huyện Bắc Mê
  Phiên họp tháng 6 UBND huyện Bắc Mê
 • THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
  THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 • Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đường Âm
  Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đường Âm
 • Thông báo về việc tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2019
  Thông báo về việc tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2019
 • Đoàn giám sát HĐND tỉnh thực hiện giám sát tại huyện Bắc Mê
  Đoàn giám sát HĐND tỉnh thực hiện giám sát tại huyện Bắc Mê
 • THÔNG BÁO: Số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
  THÔNG BÁO: Số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 53 results.
Thống kê truy cập