Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng
Hiệu quả từ sản xuất 5 cùng tại thị trấn Yên Phú
Tiếp tục thực hiện chuyển đổi khung thời vụ và sản xuất theo phương thức 5 cùng. Cùng cày, cùng cấy, cùng gieo mạ, cùng chăm sóc và cùng thu hoạch. Đặc biệt năm nay thị trấn Yên Phú huyện Bắc Mê còn triển khai cùng một loại ...