Tin địa phương
 • Xã Phú Nam tập trung gieo trồng cây vụ đông năm 2021
  Xã Phú Nam tập trung gieo trồng cây vụ đông năm 2021
 • Xã Minh Sơn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu phi
  Xã Minh Sơn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu phi
 • Xã Yên Cường xuất hiện dịch tả lợn Châu phi
  Xã Yên Cường xuất hiện dịch tả lợn Châu phi
 • Xã Minh Sơn phát động tháng dân vận năm 2021
  Xã Minh Sơn phát động tháng dân vận năm 2021
 • Cách ly công dân đi từ vùng dịch trở về
  Cách ly công dân đi từ vùng dịch trở về
 • Xã Yên Phong thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp
  Xã Yên Phong thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp
 • Hội nghị Ban Chấp Hành Đảng bộ xã Minh Sơn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025
  Hội nghị Ban Chấp Hành Đảng bộ xã Minh Sơn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học 2021 - 2022
  Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học 2021 - 2022
 • Cây chè góp phần nâng cao đời sống người dân xã Giáp Trung
  Cây chè góp phần nâng cao đời sống người dân xã Giáp Trung
 • Xã Phiêng Luông tập trung thu hoạch lúa vụ mùa
  Xã Phiêng Luông tập trung thu hoạch lúa vụ mùa
 • Xã Phú Nam thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp
  Xã Phú Nam thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp
 • Ủy ban MTTQ xã Yên Định với chương trình cải tạo vườn tạp
  Ủy ban MTTQ xã Yên Định với chương trình cải tạo vườn tạp
 • Xã Minh Sơn huyện Bắc Mê thực hiện phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò
  Xã Minh Sơn huyện Bắc Mê thực hiện phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò
 • Xã Phiêng Luông huyện Bắc Mê Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” năm 2021
  Xã Phiêng Luông huyện Bắc Mê Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” năm 2021
 • Xã Yên Phong ra quân giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở
  Xã Yên Phong ra quân giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở
 • Bắc Mê hoàn thành vượt chỉ tiêu trồng rừng năm 2021
  Bắc Mê hoàn thành vượt chỉ tiêu trồng rừng năm 2021
 • Xã Thượng Tân làm tốt công tác trồng rừng
  Xã Thượng Tân làm tốt công tác trồng rừng
 • Xã Thượng Tân thực hiện làm nhà ở theo quyết định 1953 của Tỉnh ủy
  Xã Thượng Tân thực hiện làm nhà ở theo quyết định 1953 của Tỉnh ủy
 • Bắc Mê hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa mùa
  Bắc Mê hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa mùa
 • Tổ công tác cấp ủy phụ trách thị trấn Yên Phú trao Dê hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế
  Tổ công tác cấp ủy phụ trách thị trấn Yên Phú trao Dê hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế