Hội đồng nhân dân
 • Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND huyện Bắc Mê khóa IX nhiệm kỳ 2021 – 2026
  Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND huyện Bắc Mê khóa IX nhiệm kỳ 2021 – 2026
 • HĐND xã Giáp Trung tổ chức kỳ họp bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã
  HĐND xã Giáp Trung tổ chức kỳ họp bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã
 • Kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân xã Thượng Tân
  Kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân xã Thượng Tân
 • Thường trực HĐND huyện Bắc Mê dự kỳ họp chuyên đề HĐND xã Yên Định
  Thường trực HĐND huyện Bắc Mê dự kỳ họp chuyên đề HĐND xã Yên Định
 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đường Hồng
  Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đường Hồng
 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đường Âm
  Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đường Âm
 • Tổ Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Yên Phú
  Tổ Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Yên Phú
 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yên Phong, huyện Bắc Mê
  Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yên Phong, huyện Bắc Mê
 • Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐND huyện
  Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐND huyện
 • Phiên họp Thường trực HĐND huyện Bắc Mê tháng 8 năm 2023
  Phiên họp Thường trực HĐND huyện Bắc Mê tháng 8 năm 2023
 • Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện tiếp xúc cử tri thôn Lùng Hảo xã Minh Ngọc
  Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện tiếp xúc cử tri thôn Lùng Hảo xã Minh Ngọc
 • Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện tiếp xúc cử tri thôn Khuổi Nấng xã Thượng Tân
  Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện tiếp xúc cử tri thôn Khuổi Nấng xã Thượng Tân
 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh TXCT xã Giáp Trung
  Tổ đại biểu HĐND tỉnh TXCT xã Giáp Trung
 • Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phiêng luông
  Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phiêng luông
 • Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện tiếp xúc cử tri thôn Phia Đeng và Kho Là xã Minh Sơn
  Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện tiếp xúc cử tri thôn Phia Đeng và Kho Là xã Minh Sơn
 • Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Yên Cường
  Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Yên Cường
 • HĐND huyện Bắc Mê giám sát UBND huyện về công tác quản lý bảo vệ rừng
  HĐND huyện Bắc Mê giám sát UBND huyện về công tác quản lý bảo vệ rừng
 • Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Luông
  Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Luông
 • Thường trực HĐND huyện giám sát công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng tại Hạt Kiểm lâm huyện
  Thường trực HĐND huyện giám sát công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng tại Hạt Kiểm lâm huyện
 • Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Minh Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Minh Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Thống kê truy cập