Điểm đến du lịch
 • P'apiu resort - không gian nghỉ dưỡng gắn kết thiên nhiên với những dịch vụ đẳng cấp
  P'apiu resort - không gian nghỉ dưỡng gắn kết thiên nhiên với những dịch vụ đẳng cấp
 • Đoàn công tác huyện Bắc Mê thăm khu nghỉ dưỡng Papiu xã Yên Định
  Đoàn công tác huyện Bắc Mê thăm khu nghỉ dưỡng Papiu xã Yên Định
 • Phiêng Luông - Khơi dậy tiềm năng Du lịch để phát triển kinh tế
  Phiêng Luông - Khơi dậy tiềm năng Du lịch để phát triển kinh tế
 • Công ty du lịch lữ hành Hà Nội khảo sát kết nối tua du lịch Bắc Mê
  Công ty du lịch lữ hành Hà Nội khảo sát kết nối tua du lịch Bắc Mê
 • Bản Lạn – Điểm du lịch thân thiện của du khách
  Bản Lạn – Điểm du lịch thân thiện của du khách
 • Một số điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn huyện Bắc Mê
  Một số điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn huyện Bắc Mê