Thông báo Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Ký hiệu văn bản Số: 02 /TB-UBND
Ngày ban hành 04/01/2024
Người ký Trần Mạnh Tuyên
Trích yếu Thông báo Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất đai
Tệp đính kèm
Document Accordion

Thống kê truy cập