Cơ cấu tổ chức
 • Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
  Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 • Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Yên Định huyện Bắc Mê lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Yên Định huyện Bắc Mê lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Hướng dẫn kê khai thuế TNCN
  Hướng dẫn kê khai thuế TNCN
 • Hội Nông dân Bắc Mê hỗ trợ Nông dân Bắc Quang tiêu thụ cam sành
  Hội Nông dân Bắc Mê hỗ trợ Nông dân Bắc Quang tiêu thụ cam sành
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiểm tra công tác hội tại Hội LHPN Huyện Bắc Mê
  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiểm tra công tác hội tại Hội LHPN Huyện Bắc Mê
 • Thường trực Huyện ủy làm việc với MTTQ và các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy
  Thường trực Huyện ủy làm việc với MTTQ và các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy
 • NIÊM YẾT DANH BẠ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
  NIÊM YẾT DANH BẠ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
 • Chi cục thuế huyện Bắc Mê
  Chi cục thuế huyện Bắc Mê
 • Thường trực Huyện uỷ Bắc Mê
  Thường trực Huyện uỷ Bắc Mê
 • Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Ban Tuyên giáo Huyện ủy
  Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 • Phòng Dân tộc
  Phòng Dân tộc
 • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Phòng Tư pháp
  Phòng Tư pháp
 • Thanh tra huyện
  Thanh tra huyện
 • Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
 • Phòng văn hoá và Thông tin
  Phòng văn hoá và Thông tin
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo
  Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Phòng Y tế
  Phòng Y tế
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 21 results.