Cơ cấu tổ chức
 • Phòng Nội vụ
  Phòng Nội vụ
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường
  Phòng Tài nguyên và Môi trường
 • Văn phòng Huyện ủy
  Văn phòng Huyện ủy
 • Gặp mặt người nộp thuế tiêu biểu năm 2021
  Gặp mặt người nộp thuế tiêu biểu năm 2021
 • Phòng Kinh tế - Hạ tầng
  Phòng Kinh tế - Hạ tầng
 • Văn phòng HĐND - UBND
  Văn phòng HĐND - UBND
 • Hội Liên hiệp phụ nữ Bắc Mê với chương trình cải tạo vườn tạp
  Hội Liên hiệp phụ nữ Bắc Mê với chương trình cải tạo vườn tạp
 • Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
  Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 • Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Yên Định huyện Bắc Mê lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Yên Định huyện Bắc Mê lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Hướng dẫn kê khai thuế TNCN
  Hướng dẫn kê khai thuế TNCN
 • Hội Nông dân Bắc Mê hỗ trợ Nông dân Bắc Quang tiêu thụ cam sành
  Hội Nông dân Bắc Mê hỗ trợ Nông dân Bắc Quang tiêu thụ cam sành
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiểm tra công tác hội tại Hội LHPN Huyện Bắc Mê
  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiểm tra công tác hội tại Hội LHPN Huyện Bắc Mê
 • Thường trực Huyện ủy làm việc với MTTQ và các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy
  Thường trực Huyện ủy làm việc với MTTQ và các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy
 • NIÊM YẾT LÃNH ĐẠO, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC BAN, NGÀNH HUYỆN BẮC MÊ
  NIÊM YẾT LÃNH ĐẠO, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC BAN, NGÀNH HUYỆN BẮC MÊ
 • Chi cục thuế huyện Bắc Mê
  Chi cục thuế huyện Bắc Mê
 • Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê
  Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê
 • Thường trực Huyện uỷ Bắc Mê
  Thường trực Huyện uỷ Bắc Mê
 • Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê
  Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê
 • Ban Tuyên giáo Huyện ủy
  Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 • Phòng Dân tộc
  Phòng Dân tộc
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 26 results.
Thống kê truy cập