Kinh tế
 • Hiệu quả từ mô hình nuôi lợn nái sinh sản tại xã Minh Ngọc
  Hiệu quả từ mô hình nuôi lợn nái sinh sản tại xã Minh Ngọc
 • Phát triển Chè vàng ở thôn Nà Nhùng xã Đường Âm hướng đi mới đầy tiềm năng
  Phát triển Chè vàng ở thôn Nà Nhùng xã Đường Âm hướng đi mới đầy tiềm năng
 • Hiệu quả từ phát triển nuôi Ngựa bạch tại xã Phú Nam
  Hiệu quả từ phát triển nuôi Ngựa bạch tại xã Phú Nam
 • Hợp tác xã Ngọc Sơn xã Minh Ngọc huyện Bắc Mê xuất khẩu nghệ sang thị trường Nhật Bản
  Hợp tác xã Ngọc Sơn xã Minh Ngọc huyện Bắc Mê xuất khẩu nghệ sang thị trường Nhật Bản
 • Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Đường Âm
  Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Đường Âm
 • Xã Yên Định liên kết trồng ngô sinh khối hàng hóa
  Xã Yên Định liên kết trồng ngô sinh khối hàng hóa
 • Bắc Mê Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
  Bắc Mê Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
 • Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện thăm mô hình trồng Hồi xã Đường Âm
  Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện thăm mô hình trồng Hồi xã Đường Âm
 • Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp tỉnh phát triển trồng cây ăn quả tại xã Yên Định
  Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp tỉnh phát triển trồng cây ăn quả tại xã Yên Định
 • Xã Phú Nam trồng cây vụ đông theo nhóm sở thích
  Xã Phú Nam trồng cây vụ đông theo nhóm sở thích
 • Hội nghị tập huấn chương trình
  Hội nghị tập huấn chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP)
 • HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN KHÉO Ở HUYỆN BẮC MÊ
  HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN KHÉO Ở HUYỆN BẮC MÊ
 • Thôn Lùng Thóa xã Minh Sơn đẩy mạnh phát triển cây chè
  Thôn Lùng Thóa xã Minh Sơn đẩy mạnh phát triển cây chè
 • Hiệu quả mô hình nuôi lợn nái luân chuyển của Hội Phụ nữ xã Lạc Nông
  Hiệu quả mô hình nuôi lợn nái luân chuyển của Hội Phụ nữ xã Lạc Nông
 • Trao bò sinh sản cho hộ nghèo tại xã Yên Định
  Trao bò sinh sản cho hộ nghèo tại xã Yên Định
 • Xã Đường Hồng vượt chỉ tiêu trồng rừng kinh tế
  Xã Đường Hồng vượt chỉ tiêu trồng rừng kinh tế
 • UBND huyện họp đẩy nhanh giải ngân các nguồn kinh phí bảo vệ phát triển rừng
  UBND huyện họp đẩy nhanh giải ngân các nguồn kinh phí bảo vệ phát triển rừng
 • Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng
  Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng
 • Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông và phòng chống đói rét cho đàn gia súc
  Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông và phòng chống đói rét cho đàn gia súc
 • Hiệu quả từ sản xuất 5 cùng tại thị trấn Yên Phú
  Hiệu quả từ sản xuất 5 cùng tại thị trấn Yên Phú