Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1468/UBND-VHXH 15/10/2021 Ngày 14/10/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê ban hành công văn số 1468/UBND-VHXH về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
09/10/2021
911/BC-BCĐ 30/09/2021 Ngày 28/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê ban hành Báo cáo số: 911/BC-BCĐ về Kết quả Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà ước quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Mê
284/KH-UBND 04/10/2021 Ngày 04/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê ban hành Kế hoạch số: 284/KH-UBND về điều tra xã hội học, phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của cấp xã trên địa bàn huyện Bắc Mê
193/BC-UBND 01/10/2021 Ngày 28/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê ban hành Báo cáo số 913/BC-UBND về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
82-KH/HU 26/08/2021 Ngày 24/8/2021 Huyện ủy Bắc Mê ban hành Kê hoạch số: 82-KH/HU về Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Bắc Mê
05-HD/BTGTU 08/09/2021 Ngày 01/9/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số: 05-HD/BTGTU về việc hướng dẫn tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021
13-ĐH/BTGTU 08/09/2021 Ngày 30/8/2021 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã ban hành văn bản số: 13-ĐH/BTGTU về định hướng công tác tuyên truyền tháng 9/2021
1277/SVHTTDL-TTTTC 08/09/2021 Ngày 7/9/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số: 1277/SVHTTDL-TTTTC về việc thông báo địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện các bài tập thể dục thể thao
Công báo số 11+12 07/09/2021 Công báo tỉnh Hà Giang số 11 +12 ngày 25/8/2021
Document Accordion

Thống kê truy cập