Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
778/UBND-VHTT 08/05/2024 V/v thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: cấp mới, thay đổi, hủy bỏ và cấp lại mật khẩu hộp thư điện tử công vụ
1258/QĐ-UBND 08/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Hoàng Cằn Tòng, địa chỉ thôn Nà Nưa II, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
1259/QĐ-UBND 09/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện Bắc Mê về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Cằn Tòng và vợ là bà Triệu Thị Liều, địa chỉ thửa đất tại thôn Nà Nưa II, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
1225/QĐ-UBND 25/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Vương Văn Đại, địa chỉ thôn Bản Loan, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
1245/QĐ-UBND 04/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nông Văn Khang và vợ là bà Lã Thị Thảo, địa chỉ thôn Bản Loan, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
1246/QĐ-UBND 04/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Văn Dấu và vợ là bà Hoàng Thị Mấy, địa chỉ thửa đất tại thôn Nà Nưa II, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
1014/QĐ-UBND 26/03/2024 Quyết định vv công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lã Xuân Nhì và vợ là bà Phan Thị Nhình, địa chỉ thửa đất tại thôn Pắc Mìa, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
37/KH-UBND 23/01/2024 Kế hoạch Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Bắc Mê năm 2024
Số: 01 /TB-UBND 02/01/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện tại trụ sở tiếp dân của UBND huyện Bắc Mê năm 2024
Số: 02 /TB-UBND 04/01/2024 Thông báo Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Document Accordion

Thống kê truy cập