Gương điển hình

Chi bộ thôn Nà Yến làm tốt công tác dân vận trong xây dựng Nông thôn mới

27/12/2021 08:14 136 lượt xem

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chi bộ thôn Nà Yến, xã Yên Định, huyện Bắc Mê đã đẩy mạnh công tác dân vận, huy động được sự vào cuộc của đảng viên, Nhân dân trong thôn, qua đó, diện mạo, đời sống Nhân dân trên địa bàn thôn đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch sẽ, an ninh trật tự ổn định, kinh tế - xã hội phát triển.

Thực hiện phong trào “Mỗi tuần một việc trong xây dựng nông thôn mới” và công tác dân vận khéo được Chi bộ chỉ đạo, phân công trực tiếp cho từng đồng chí đảng viên nêu gương và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nếp sống văn minh, tích cực sản xuất, chăn nuôi…. Thông qua các buổi họp thôn, các tổ chức đoàn thể và tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình. Qua đó, đảng viên, Nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng tham gia, các tuyến đường trong thôn đã được đổ bê tông, các hộ gia đình công trình vệ sinh kiên cố sạch sẽ, di chuyển chuồng trại gia súc ra xa nhà, đường làng, ngõ xóm được phát dọn vệ sinh thường xuyên.
Chi bộ thôn đã đăng ký xây dựng sân thể thao của thôn và mở rộng tuyến đường trong thôn. Đây là một công việc khá khó khăn do thiếu quỹ đất phải vận động Nhân dân tham gia. Trong quá trình thực hiện, ban đầu một số người dân chưa tích cực hưởng ứng. Quyết tâm thực hiện nội dung đã đăng ký, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn và các chi hội đã họp và thống nhất kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Nhờ tích cự tuyên truyền, vận động, và sự tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, từ đó người dân trên địa bàn thôn dần đồng thuận, ủng hộ ủng hộ, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công.
Là một trong những hộ tiêu biểu trong thực hiện phong trào và đã hiến hơn 1000 m2 đất để xây dựng công trình công cộng, ông Nông Văn Sáng bày tỏ “ Thực hiện chủ trương của Chi bộ thôn, ban đầu việc quyết định hiến đất là một điều không dễ đối với gia đình tôi. Bởi đây là diện tích đất được cha ông để lại và là nơi để gia đình canh tác, sản xuất làm nguồn thu nhập chính. Nhưng rồi nghĩ lại, làm đường, làm sân thể thao để phục vụ chính mình, mình cũng được hưởng quyền lợi…..” 
Có thể khẳng định, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn hiện nay là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới; việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở và vai trò tiên phong, gương mâu của đảng viên, sự tự nguyện tham gia của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương. Tất cả cùng góp sức để tạo nên sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua khác ở địa phương.

Trần Thảo - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin khác