Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, Ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê năm 2023

Ký hiệu văn bản Số: 03 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2024
Người ký Trần Mạnh Tuyên
Trích yếu Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, Ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê năm 2023
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tệp đính kèm
Document Accordion

Thống kê truy cập