Kinh tế

Xã Minh Sơn huyện đẩy mạnh phát triển trồng rừng kinh tế

28/11/2019 00:00 159 lượt xem

Năm 2019 là một năm thành công trong việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển trồng rừng của xã Minh Sơn huyện Bắc Mê, việc phát triển trồng rừng kinh tế đã phát huy hiệu quả rõ rệt, trong đó người dân giữ vai trò chủ động. Những diện tích đồi keo, đồi mỡ ngày càng được nhân rộng.

Tại các thôn Ngọc Trì, Bản Vàn, Bình Ba, Khuổi Kẹn, Bó Pèng là những thôn có diện tích đất trồng rừng lớn của xã Minh Sơn. Với diện tích đất đồi tương đối bằng phẳng người dân cũng đã có thu nhập từ phát triển trồng rừng từ những năm trước đây. Thấy được lợi ích từ rừng mang lại, năm qua các thôn này đã thực hiện trồng mới được trên 80 ha rừng, chủ yếu là cây keo và cây mỡ. Mặc dù không có sự hỗ trợ của nhà nước, nhưng người dân vẫn tự đầu tư để trồng rừng.

Theo kế hoạch năm 2019 xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê thực hiện trồng 40 ha rừng, nhưng toàn xã trồng được 167 ha, đạt trên 300% so với chỉ tiêu kế hoạch. Được trồng trên những diện tích đất rừng sản xuất người dân đã khai thác, còn lại trồng trên những diện tích đất rừng nghèo kiệt, rừng tạp. Năm 2020 xã Minh Sơn huyện Bắc Mê quyết tâm phấn đấu chuyển đổi nâng cao nhận thức của người dân, trong đó phát triển kinh tế rừng là một trong nhưng hướng đi được xã trú trọng quan tâm.

Minh Sơn là một xã có điều kiện đất đai tự nhiên tương đối bằng phẳng, đường xá đi lại thuận tiện, người dân lại có nhiều kinh nghiệm trong trồng rừng, nắm bắt rõ lợi thế này, xã đang chủ động quy hoạch đất đai phù hợp cho phát triển trồng rừng kinh tế. Bên cạnh đó hàng năm còn phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề trồng rừng cho người dân, qua đó hiệu quả từ việc phát triển kinh tế rừng tăng theo từng năm, góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân.


Tin khác

Thống kê truy cập