Kinh tế

Bắc Mê nhân rộng giống lúa mới Tẻ Nương Hà Giang trong sản xuất vụ mùa

17/08/2023 14:37 305 lượt xem

Nhằm giúp nhân dân trên địa bàn huyện tiếp cận được các giống lúa mới vào gieo cấy dần thay thế những giống lúa thuần địa phương năng suất thấp. Ngay sau khi trồng khảo nghiệm thành công giống lúa Tẻ nương Hà Giang ở vụ Xuân, Vụ Mùa năm nay, huyện Bắc Mê đã tiến hành nhân rộng giống lúa này và được bà con nông dân đồng tình hưởng ứng cao. Cách làm mới này nhằm tăng năng suất trên cùng một đơn vị diện tích.

Bắc Mê nhân rộng giống lúa mới Tẻ Nương Hà Giang trong sản xuất vụ mùa
Bắc Mê nhân rộng giống lúa mới Tẻ Nương Hà Giang cho năng suất cao

Đi đầu trong triển khai ứng dụng giống lúa mới Tẻ Nương Hà Giang là các xã Yên Định, Minh Ngọc, Minh Sơn, Lạc Nông, đây là những xã có diện tích đất trồng lúa lớn nhất của huyện Bắc Mê, riêng tại thị trấn Yên Phú thực hiện trồng gần 40 ha. Đến thời điểm này toàn huyện Bắc Mê đã thực hiện gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa vụ mùa. Đặc biệt năm nay giống lúa Tẻ nương Hà Giang được đưa vào trồng với diện tích gần 140 ha. Đây là giống lúa ngắn ngày có khả năng thích ứng cao, chống chịu sâu bệnh tốt. Giống lúa có đặc điểm mầm khỏe, mạ tốt, đẻ nhánh khỏe, chiều cao cây khoảng 100 cm, cứng cây ít đổ ngã, trổ bông nhanh và tập trung. Thời gian sinh trưởng vụ mùa 105 đến 110 ngày.
Với những ưu điểm của giống lúa Tẻ nương, huyện Bắc Mê sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nông dân nhân rộng mô hình ra diện rộng trong các vụ trồng lúa tới, qua đó giúp cho nông dân trong huyện có cơ hội tiếp cận, chuyển đổi từ giống lúa truyền thống năng suất thấp sang trồng giống lúa mới năng suất, chất lượng cao hơn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập