Kinh tế

Hội nghị tập huấn chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP)

24/10/2020 00:00 162 lượt xem

Ngày 23/10, UBND huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị tập huấn mỗi xã một sản phẩm OCOP. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; đại diện các HTX, doanh nghiệp có uy tín, các cơ sở và hộ kinh doanh có tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Tại hội nghị các đại biểu được các chuyên gia tư vấn Chương trình OCOP trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyễn truyền đạt các nội dung như:  Mục tiêu và nội dung cơ bản trong Chương trình OCOP; hệ thống tổ chức và nhân sự Chương trình OCOP; triển khai Chương trình OCOP thường niên tỉnh Hà Giang; phân tích kinh doanh, đánh giá kết quả kinh doanh, xác định yếu tố ảnh hưởng, giải pháp xây dựng phương án kinh doanh; nghiên cứu phát triển sản phẩm, thương hiệu sản phẩm; giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá xếp loại sản phẩm OCOP.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận thiết thực từ kinh nghiệm thực tế triển khai Chương trình tại các đơn vị, địa phương. Hội nghị là dịp để các chuyên gia tư vấn kịp thời có những chỉ đạo, hướng dẫn giúp các địa phương triển khai chương trình OCOP một cách hiệu quả.


Tin khác

Thống kê truy cập