Kinh tế

Bắc Mê đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu bò hàng hóa

03/03/2023 10:32 87 lượt xem

Những năm gần đây, cùng với việc chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống các loại cây trồng có năng suất cao, thì việc phát triển chăn nuôi gia súc hàng hóa ở huyện Bắc Mê đã có những bước tiến khá thành công; từ đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc trong huyện. Trong năm 2022, sản lượng chăn nuôi của huyện tăng trưởng đáng kể.

Bắc Mê đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu bò hàng hóa

Với quan điểm phát triển chăn nuôi toàn diện, tăng cả về số lượng và chất lượng, trọng tâm là chăn nuôi trâu, bò, hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cải tạo giống, thâm canh trong chăn nuôi để tăng năng suất, sản lượng chăn nuôi trở thành ngành chiếm tỷ trọng cao trong sản xuất nông nghiệp. Các cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi được ưu tiên đầu tư cho các thôn xây dựng Nông thôn mới, các thôn làm điểm về chương trình chăn nuôi trâu, bò hàng hóa gắn với trồng cỏ.
Trong năm đàn gia súc của huyện phát triển ổn định. Tổng đàn trâu bò là gần 25 nghìn con, trong đó đàn trâu 17.707con, đàn bò 7.250 con, việc phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa góp phần rất lớn trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn huyện. Đó cũng là yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con. Huyện đã có nhiều cơ chế thuận lợi để người dân hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Hình thành vùng chăn nuôi gia súc hàng hóa ở quy mô trang trại, gia trại, gắn với thị trường tiêu thụ. Thực hiện cải tạo đàn giống, khuyến khích thực hiện việc thụ tinh nhân tạo cho bò sinh sản ở tất cả các xã, thị trấn. Bên cạnh đó huyện còn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đối rét cho đàn trâu, bò. Tăng cường chuyển đổi diện tích đất, toàn huyện trồng mới được 328 ha cỏ tạo nguồn thức ăn bền vững cho gia súc…
Hy vọng rằng với những mục tiêu, định hướng, lộ trình, những biện pháp cụ thể, cùng với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình trong việc thực hiện đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc hàng hóa ở huyện Bắc Mê sẽ tiếp tục mang lại nguồn lợi thiết thực cho người dân. Từ đó đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hôi; an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập