Thông tin tuyên truyền

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại xã Giáp Trung

04/10/2021 13:51 121 lượt xem

Sáng ngày 1/10. Phòng giáo dục đào tạo huyện Bắc Mê tổ chức  tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2021-2022. Dự buổi lễ có lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo; lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại xã Giáp Trung
Toàn cảnh tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại xã Giáp Trung

Lễ học tập suốt đời năm nay được ngành giáo dục huyện Bắc Mê phát động với chủ đề: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho cả mọi người trong bối cảnh đại dịch covid 19. Trong những năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sư quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành với truyền thống hiếu học, ngành giáo dục đào tạo huyện Bắc Mê, đã có những chuyển biến rõ rệt, quy mô giáo dục được mở rộng; 13 xã, thị trấn đều có các trường thuộc 3 cấp học, bậc học. Toàn huyện có 43 trường từ cấp học Mầm non đến trung học phổ thông, với 16 trường học đạt chuẩn quốc; 12 trường phổ thông dân tộc bán trú, cơ sở vật chất từng bước được chuẩn hóa, hiện đại hóa, đội ngũ cán bộ, giáo viên từng bước được nâng cao đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, hàng năm duy trì và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục chống mù chữ. Tỷ lệ gia đình hiếu học chiếm trên 65%.
Phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện Bắc Mê nhấn mạnh. Tuần lễ học tập suốt đời năm nay là dịp để tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Học tập suốt đời, giúp mọi người gắn kết, gần nhau hơn, ngày càng hoàn thiện bản thân. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và cho toàn xã hội. 

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác