Phổ biến GDPL

Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Thượng Tân và Yên Cường

22/04/2024 21:53 64 lượt xem

Thực hiện kế hoạch số: 169/KH – UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Bắc mê kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số quý II năm 2024.

Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Thượng Tân và Yên Cường

Ngày 12/4/2024 tại thôn Tả Luổng - xã Thượng Tân và thôn Nà Khảo – xã Yên Cường. Các báo cáo viên pháp luật của huyện đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân ở 2 thôn về các Luật như:  Luật dân chủ ở cơ sở, Luật căn cước công dân, Luật đất đai, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Với lượt tham gia của mỗi thôn là 65 -70 lượt người tham gia.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh và của huyện liên quan quyền và trách nhiệm và công dân, các văn bản pháp luật về kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, cải thiện môi trường, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội...Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

Nguyễn Thị Thanh Tâm: Phòng Tư Pháp huyện

Tin khác

Thống kê truy cập