Thông tin tuyên truyền

Thông báo triệu tập Thí sinh tham dự Kỳ tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020

27/10/2021 09:47 170 lượt xem

Ngày 22 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành thông báo số: 18/TB-HĐTD về Triệu tập Thí sinh tham dự Kỳ tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020

Nội dung chi tiết: Thông báo số: 18/TB-HĐTD

                             Danh sách 01

                             Danh sách 02

                             Danh sách 03


Tin khác