Thông tin tuyên truyền

Thông báo triệu tập Thí sinh tham dự Kỳ tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020

26/11/2021 14:16 100 lượt xem

Ngày 25/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Thông báo số: 24/TB-HĐTD về việc Triệu tập Thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020

Nội dung chi tiết: Thông báo số 24/TB-HĐTD

                             Danh sách 01

                             Danh sách 02

                             Danh sách 03


Tin khác