Tin địa phương

Xã Yên Định phát động làm đường bê tông nâng cao tiêu chí nông thôn mới

22/04/2024 22:26 80 lượt xem

Nhằm nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Yên Định huyện Bắc Mê phát động làm đường bê tông tại thôn Nà Xá, đây là thôn được huyện chọn làm điểm để xây dựng thôn nông Nông thôn mới kiểu mẫu. Tham gia làm đường có đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn thanh niên và người dân trên địa bàn thôn.

Xã Yên Định phát động làm đường bê tông nâng cao tiêu chí nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, xã Yên Định sau khi về đích xã nông thôn mới đã không bằng lòng với những kết quả đã đạt được mà vẫn tiếp tục phát động nhân dân nỗ lực cố gắng giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành, xây dựng một số thôn nông thôn mới kiểu mẫu của xã, với mục đích nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Người dân tích cực tham gia làm đường bê tông nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngay từ đầu năm 2024, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thôn Nà Xá, xã Yên Định đã tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, xác định nhân dân là chủ thể thực hiện, thôn đã tuyên truyền, kêu gọi người dân hưởng ứng. Cùng số lượng xi măng cấp trên hỗ trợ làm đường giao thông, thôn đã tổ chức họp dân, bàn phương án thực hiện phù hợp, hiệu quả được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả đã huy động nhân dân đóng góp được trên 100 triệu đồng mua cát sỏi, bên cạnh đó cùng nhau tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động để làm đường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền  nhân dân tích cực hưởng ứng. 
Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, trong đó tiêu chí hệ thống đường giao thông nông thôn, luôn được xã Yên Định, huyện Bắc Mê quan tâm, chú trọng, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người dân tham gia hiến đất mở đường, cùng chung tay góp sức với phương châm nhà nước và người dân cùng làm và được người dân đồng tình hưởng ứng. Tạo tiền đề, động lực cho phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập