Tin địa phương

Hội Nông dân xã Phiêng Luông phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội

30/04/2024 21:57 97 lượt xem

Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Mê, nhiều hội viên Nông dân xã Phiêng Luông đã mạnh dạn đầu tư thực hiện các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người Nông dân. Đến nay đã hơn 40  hội viên Nông dân xã Phiêng Luông được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng này, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống người dân tại địa phương.

Hội Nông dân xã Phiêng Luông phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội

Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện phát huy được hiệu quả, Hội nông dân xã Phiêng Luông đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đúng đối tượng, các hộ vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích. Đặc biệt quan tâm giúp đỡ các hộ là hội viên nông dân nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển kinh tế…
Hiện nay Hội Nông dân xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê nhận cho vay ủy thác với tổng nguồn vốn vay trên 2 tỷ 100 triệu đồng. Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội Nông dân xã thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Trong đó chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà Nước về tín dụng chính sách đến hội viên; tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động nhận ủy thác cho vay và kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn cho Hội viên nông dân được vay sử dụng đúng mục đích; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả giúp hộ dân từng bước phát triển kinh tế. 
Với việc huy động hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, đời sống của nhiều Hội viên Nông dân xã Phiêng Luông đã được cải thiện. Người dân đã mạnh dạn hơn trong cách nghĩ, cách làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập