Chính trị

Hội nghị tổng kết MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện

12/01/2022 09:20 99 lượt xem

Ngày 6/1, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bắc Mê năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và điểm cầu 13 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Hội nghị tổng kết MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện

Trong năm 2021 Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã chủ động bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 đạt xuất sắc; Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành 138/138 nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo phân loại cấp độ dịch; tổ chức tốt công tác tiêm phòng Covid cho nhân dân. Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và phong trào mồi tuần một việc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giáo sát, phản biện, tham gia xây dựng đảng, chính quyền các cấp; cải tạo vườn tạp, làm nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế; thực hiện tiếp xúc đối thoại, giải quyết các bức xúc trong nhân dân. Tổ chức Hội nghị nhân dân ở thôn, tổ dân phố năm 2021 theo quy chế dân chủ cơ sở.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã đạt được trong năm qua. Trong năm 2022, đồng chí đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp có giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc; phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm trong năm 2021 và tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên hội viên và nhân dân nắm chắc và tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết BCH, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, duy trì và nâng cao hiệu quả việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và phong trào mỗi tuần một việc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang; quy chế phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; tích cực tham gia bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu, tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, sinh nhiều con,…; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở, Hội nghệ nhân dân gian. Rà soát, đánh giá, kiện toàn kịp thời các chức danh Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phương Thảo: Huyện Bắc Mê

Tin khác