Chính trị

Đoàn công tác số 1 BTV Tỉnh ủy làm việc tại huyện Bắc Mê

12/07/2021 08:30 120 lượt xem

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở, sáng 8.7, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy và đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy là thành viên đoàn công tác; đồng chí Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, có buổi làm việc với Đảng ủy xã Lạc Nông.

Đoàn công tác số 1 BTV Tỉnh ủy làm việc tại huyện Bắc Mê
Đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Lạc Nông

Hiện Đảng bộ xã Lạc Nông có 15 chi bộ trực thuộc, trong đó: 9 chi bộ thôn bản, 6 chi bộ cơ quan với tổng số đảng viên 199 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, BTV Đảng ủy xã đã bám sát tình hình thực tiễn đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai phù hợp; tích cực, chủ động, nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn xã trong tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tạo sự chuyển biến tích cực của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH đều đạt kế hoạch đề ra. VH-XH có bước chuyển biến tích cực, công tác QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện,…
Qua nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Lạc Nông cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao vai trò của người đứng đầu; quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết thành chương trình hành động sát với thực tế và hằng năm tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động của MTTQ và các tổ chức Hội đoàn thể về phát động phong trào ra quân thực hiện “Mỗi tuần chọn một thôn, làm một việc” trong xây dựng NTM. Đồng thời, cán bộ, đảng viên cần sâu sát cơ sở, sát dân, nói đi đôi với làm, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của dân, giải quyết kịp thời và có hiệu quả đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác nội chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp, chăm sóc các loại cây trồng, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất gắn với đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác trồng rừng, gắn với thực hiện tốt quản lý và bảo vệ rừng. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cải tạo vườn tạp, đồi tạp đối với các hộ đăng ký thực hiện năm 2021. Đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm; tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả đàn trâu, bò của Chương trình 30a, Chương trình 135 được hỗ trợ qua các năm. Tiếp tục chỉ đạo phong trào thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2021. Chỉ đạo các trường học chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2021 – 2022 và huy động học sinh đến lớp đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; thực hiện duy trì tốt các trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19,…

Đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Yên Cường

Cùng ngày, chiều 8.7, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy và đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy là thành viên Đoàn công tác cùng lãnh đạo huyện Bắc Mê đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Yên Cường.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh với cấp ủy, chính quyền xã Yên Cường trong thời gian tiếp theo cần: Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ đảng viên và nhân dân; vận dụng vào điều kiện thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo tại địa bàn. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với cuộc vận động “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết T.Ư 4. Tiếp tục nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy đối với các chi bộ, đảng viên cũng như có giải pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn là người địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân. Giải quyết kịp thời, đúng luật các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới ở chi bộ nông thôn và lực lượng dân quân, công an viên đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội...

Đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Mê

Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở. Ngày 9.7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Mê. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy là thành viên Đoàn công tác.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH, BTV, Thường trực Huyện ủy Bắc Mê tiếp tục phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng, đảm bảo đúng thẩm quyền. Cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, nội dung đột phá đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới. Các tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được chú trọng; công tác dân vận được tăng cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; kỳ họp thứ Nhất HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động lãnh đạo điều hành phát triển KT - XH; phòng, chống dịch bệnh Covid-19,...
Đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến, giải pháp khắc phục những hạn chế của Bắc Mê về: Phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến chậm; công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng còn nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở và chi bộ dưới cơ sở chưa được quan tâm. Tình trạng khai thác lâm sản trái pháp luật có chiều hướng phức tạp. Vai trò nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý chưa cao; chưa sâu sát địa bàn, cơ sở…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thào Hồng Sơn. Phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Mê

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thào Hồng Sơn yêu cầu: BTV Huyện ủy Bắc Mê cần đẩy mạnh kiểm tra công tác triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh, chỉ đạo, điều hành hướng trọng tâm về cơ sở, bám sát thực tiễn địa bàn, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, nâng cao vai trò năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nâng cao năng lực dự báo, đánh giá tình hình, tính khả thi, năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu: Đảng bộ Bắc Mê tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, các cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến các vụ khai thác rừng trái pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết phát triển KT - XH trong năm 2021, tập trung thực hiện các chương trình, đề án lớn của tỉnh về công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và các hộ nghèo giai đoạn 2; Chương trình cải tạo vườn tạp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công.

Đức Toàn: huyện Bắc Mê

Tin khác