Công khai thông tin

Thông báo Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

06/06/2023 09:08 117 lượt xem

Thông báo Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Nội dung chi tiết: Thông báo số 22/TB-UBND

                             Quyết định số 806/QĐ-UBND

                             Báo cáo thuyết minh tổng hợp

                             Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

                             Bản đồ các khu vực chuyển mục đích sử dụng đất


Tin khác

Thống kê truy cập