Công khai thông tin

Thông báo Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

03/08/2021 14:11 193 lượt xem

Ngày 30/7/2021 UBND huyện Bắc Mê ban hành Thông báo số: 27/TB-UBND về Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Nội dung chi tiết: Tại đây


Tin khác