Công khai thông tin

Đăng tải công khai thông tin Phương án đấu giá QSD đất Tổ 5 và thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú

27/08/2020 00:00 228 lượt xem

Triển khai thực hiện việc đăng tải công khai thông tin Phương án đấu giá QSD đất Tổ 5 và thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú theo Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê v/v phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 tại Tổ 5 và thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Nội dung chi tiết:

1. Quyết định 1397/QĐ-UBND phê duyệt: Tại đây

2. Trích lục thửa đất: Tại đây


Tin khác

Thống kê truy cập