Công khai thông tin

Báo cáo Công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

09/07/2019 00:00 186 lượt xem

Ngày 05/7, UBND huyện Bắc Mê ban hành Báo cáo số 377/BC-UBND v/v Báo cáo Công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Nội dung chi tiết: Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 05/7/2019


Tin khác

Thống kê truy cập