Công khai thông tin

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020

11/03/2020 00:00 170 lượt xem

Ngày 03/3/2020 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê ban hành báo cáo số 121/BC-UBND v/v Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020

Nội dung chi tiết: Báo cáo số: 121/BC-UBND ngày 03/3/2020


Tin khác

Thống kê truy cập