Hướng dẫn - Mẫu cung cấp thông tin

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

27/12/2022 09:23 1583 lượt xem

Bước 1 Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin cô​​ng khai​
Bước 2 Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau​:​Mẫu số 01a; Mẫu số 01b.
Bước 3 Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin: ​Mẫu số 01a; Mẫu số 01b; Mẫu số 02; Mẫu số 03; Mẫu số 04; Mẫu số 05; Mẫu số 06.

 

Biểu cung cấp thông tin

TT Nội Dung Mẫu phiếu
1 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin Dành cho cá nhân 01a
2 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (Dành cho công dân yêu cầu cung cấp thông tin thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp) 01b
3 Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 02
4 Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin 03
5 Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin 04
6 Thông báo Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin 05
7 Văn bản chấp thuận 06

 

 


Tin khác

Thống kê truy cập