Văn phòng Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

19/03/2022 11:44 3806 lượt xem

- Đồng chí Lê Minh Căn

Chức vụ: Chánh văn phòng

Điện thoại: 0834166109. Email: lmcan.bm@hagiang.gov.vn

- Đồng chí Nguyễn Sơn Hà

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Điện thoại: 0818.900.888. Email: nsha.bm@hagiang.gov.vn

- Đồng chí Trần Thị Chung 

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Điện thoại: 0869816999. Email: ttchung.bm@hagiang.gov.vn


Tin khác

Thống kê truy cập