Đầu mối cung cấp thông tin

Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân trên địa bàn huyện Bắc Mê

03/12/2019 00:00 2280 lượt xem

ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại
1 Trần Mạnh Tuyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê 0912135138
2 Trương Trung Sơn Chánh văn phòng Văn phòng HĐND-UBND huyện 0815166226
3 Nguyễn Văn Thắng Phó Chánh văn phòng Văn phòng HĐND-UBND huyện 0914688755

Tin khác

Thống kê truy cập