Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Ký hiệu văn bản 193/BC-UBND
Ngày ban hành 01/10/2021
Người ký Củng Thị Mẩy
Trích yếu Ngày 28/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê ban hành Báo cáo số 913/BC-UBND về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Tệp đính kèm
Document Accordion

Thống kê truy cập