Chính trị

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2024

08/05/2024 21:55 68 lượt xem

Ngày 7/5, Hội Nông dân huyện Bắc Mê phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện và các ban xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2024.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2024

Tham gia lớp học có trên 40 học viên là cán bộ Hội Nông dân ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Trong thời gian 4 ngày các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng địa phương: Lịch sử đảng bộ tỉnh Hà Giang; Lịch sử đảng bộ huyện Bắc Mê; Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Hướng dẫn Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở: Công tác kiểm tra của Hội Nông dân cơ sở; Hướng dẫn nghiệp vụ quy trình nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ Nông dân; Hướng dẫn quy trình xét chọn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngoài ra các học viên sẽ được đi nghiên cứu thực tế: Tham quan các mô hình nông dân phát triển kinh tế giỏi tại huyện và tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ.
Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ hội nông dân trong toàn huyện trang bị những kiến thức mới và kỹ năng, phương pháp công tác Hội, nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, từ đó triển khai thực hiện tốt các nội dung, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023- 2028, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phương Thảo: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập