Kinh tế

Họp BCĐ đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

10/03/2017 00:00 145 lượt xem

Ngày 9/3/2017, Huyện ủy Bắc Mê tổ chức họp BCĐ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp đã thông qua quy chế làm việc của BCĐ, Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên BCĐ. Theo đó BCĐ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện Bắc Mê có 13 thành viên. Đến tháng 2/2017 toàn huyện Bắc Mê hiện có tổng 80 HTX, trong đó 27 HTX đăng ký giải thể, 53 HTX, 27 tổ hợp tác đang hoạt động. Các hoạt động HTX, tổ hợp tác hoạt động sản xuất kinh doanh như: cung ứng giống, vật tư, hỗ trợ vay vốn tiếp tục được duy trì. Dù bị ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng các HTX, tổ hợp tác vẫn hoạt động ổn định, tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Hoạt động của nhiều HTX đa dạng hơn theo xu hướng sản xuất, kinh doanh tổng hợp, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả cao, tạo được việc làm thường xuyên cho thành viên và người lao động, cũng như quan tâm tốt đến đời sống an sinh-xã hội của các thành viên.

Tại buổi họp, các thành viên BCĐ đã có những ý kiến về kế hoạch chuyển đổi, giải thể các HTX hoạt động yếu kém, không hiệu quả và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi họp Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Chung đề nghị các thành viên BCĐ tiếp tục rà soát, phân loại, đánh giá chất lượng hoạt động của các HTX  trên địa bàn; Tiếp tục củng cố và duy trì phát triển các HTX, tổ hợp tác đang hoạt động, đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể nhằm thay đổi nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.


Tin khác

Thống kê truy cập