Danh sách các thông báo về dự thảo và quy định có hiệu lực về SPS của các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong tháng 11 năm 2021

Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 20/12/2021
Người ký
Trích yếu Danh sách các thông báo về dự thảo và quy định có hiệu lực về SPS của các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong tháng 11 năm 2021
Cơ quan ban hành Sở Công Thương
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tệp đính kèm
Document Accordion

Thống kê truy cập