Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của UBND huyện Bắc Mê năm 2021

Ký hiệu văn bản 1282/BC-UBND
Ngày ban hành 20/12/2021
Người ký Ma Văn Tỏe
Trích yếu Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của UBND huyện Bắc Mê năm 2021
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Tệp đính kèm
Document Accordion

Thống kê truy cập