Báo cáo Kết quả Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà ước quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Mê

Ký hiệu văn bản 911/BC-BCĐ
Ngày ban hành 30/09/2021
Người ký Ma Văn Tỏe
Trích yếu Ngày 28/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê ban hành Báo cáo số: 911/BC-BCĐ về Kết quả Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà ước quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Mê
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tệp đính kèm
Document Accordion

Thống kê truy cập