Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Bắc Mê

Ký hiệu văn bản 82-KH/HU
Ngày ban hành 26/08/2021
Người ký Lê Mạnh Cường
Trích yếu Ngày 24/8/2021 Huyện ủy Bắc Mê ban hành Kê hoạch số: 82-KH/HU về Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Bắc Mê
Cơ quan ban hành Huyện uỷ Bắc Mê
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin tuyên truyền
Tệp đính kèm
Document Accordion

Thống kê truy cập