Kinh tế
 • Bắc Mê họp bàn giải pháp phát triển cây chè
  Bắc Mê họp bàn giải pháp phát triển cây chè
 • Bắc Mê hoàn thành công tác trồng rừng năm 2019
  Bắc Mê hoàn thành công tác trồng rừng năm 2019
 • Xã Minh Sơn huyện đẩy mạnh phát triển trồng rừng kinh tế
  Xã Minh Sơn huyện đẩy mạnh phát triển trồng rừng kinh tế
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm việc tại huyện Bắc Mê
  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm việc tại huyện Bắc Mê
 • Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm việc tại huyện Bắc Mê
  Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm việc tại huyện Bắc Mê
 • Hội nghị giao ban công tác lâm nghiệp 10 tháng đầu năm 2019
  Hội nghị giao ban công tác lâm nghiệp 10 tháng đầu năm 2019
 • Bắc Mê đẩy mạnh cải tạo đàn gia súc bằng phương pháp thụ tinh nhận tạo
  Bắc Mê đẩy mạnh cải tạo đàn gia súc bằng phương pháp thụ tinh nhận tạo
 • Phó Chủ tịch UBND huyện Ấu Quốc Công kiểm tra phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Minh Sơn
  Phó Chủ tịch UBND huyện Ấu Quốc Công kiểm tra phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Minh Sơn
 • Bắc Mê sản xuất giống cá bỗng sinh sản bằng phương pháp nhân tạo
  Bắc Mê sản xuất giống cá bỗng sinh sản bằng phương pháp nhân tạo
 • Phát triển trồng Dược liệu tại thôn Thâm Quảng, xã Đường Âm
  Phát triển trồng Dược liệu tại thôn Thâm Quảng, xã Đường Âm
 • Hội nghị trực tuyến giao ban khối nông lâm nghiệp tháng 8 năm 2019
  Hội nghị trực tuyến giao ban khối nông lâm nghiệp tháng 8 năm 2019
 • Xã Đường Âm duy trì phát triển cây đậu tương
  Xã Đường Âm duy trì phát triển cây đậu tương
 • Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
 • Hội Cựu chiến binh xã Yên Định với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
  Hội Cựu chiến binh xã Yên Định với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
 • Huyện Bắc Mê tham quan mô hình nuôi cá lồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
  Huyện Bắc Mê tham quan mô hình nuôi cá lồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
 • Khai trương Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt huyện Bắc Mê
  Khai trương Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt huyện Bắc Mê
 • Chi cục Thú y tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại huyện
  Chi cục Thú y tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại huyện
 • Chủ tịch UBND huyện Củng Thị Mẩy làm việc tại thôn Nà Nôm, xã Đường Âm
  Chủ tịch UBND huyện Củng Thị Mẩy làm việc tại thôn Nà Nôm, xã Đường Âm
 • Hiệu quả từ Vườn ươm giống cây lâm nghiệp tại huyện Bắc Mê
  Hiệu quả từ Vườn ươm giống cây lâm nghiệp tại huyện Bắc Mê
 • Huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Mê làm việc bàn các giải pháp tháo gỡ về dịch tả lợn Châu Phi
  Huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Mê làm việc bàn các giải pháp tháo gỡ về dịch tả lợn Châu Phi
Thống kê truy cập