Kinh tế
 • Bắc Mê Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
  Bắc Mê Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
 • Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện thăm mô hình trồng Hồi xã Đường Âm
  Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện thăm mô hình trồng Hồi xã Đường Âm
 • Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp tỉnh phát triển trồng cây ăn quả tại xã Yên Định
  Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp tỉnh phát triển trồng cây ăn quả tại xã Yên Định
 • Xã Phú Nam trồng cây vụ đông theo nhóm sở thích
  Xã Phú Nam trồng cây vụ đông theo nhóm sở thích
 • Hội nghị tập huấn chương trình
  Hội nghị tập huấn chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP)
 • HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN KHÉO Ở HUYỆN BẮC MÊ
  HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN KHÉO Ở HUYỆN BẮC MÊ
 • Thôn Lùng Thóa xã Minh Sơn đẩy mạnh phát triển cây chè
  Thôn Lùng Thóa xã Minh Sơn đẩy mạnh phát triển cây chè
 • Hiệu quả mô hình nuôi lợn nái luân chuyển của Hội Phụ nữ xã Lạc Nông
  Hiệu quả mô hình nuôi lợn nái luân chuyển của Hội Phụ nữ xã Lạc Nông
 • Trao bò sinh sản cho hộ nghèo tại xã Yên Định
  Trao bò sinh sản cho hộ nghèo tại xã Yên Định
 • Xã Đường Hồng vượt chỉ tiêu trồng rừng kinh tế
  Xã Đường Hồng vượt chỉ tiêu trồng rừng kinh tế
 • UBND huyện họp đẩy nhanh giải ngân các nguồn kinh phí bảo vệ phát triển rừng
  UBND huyện họp đẩy nhanh giải ngân các nguồn kinh phí bảo vệ phát triển rừng
 • Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng
  Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng
 • Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông và phòng chống đói rét cho đàn gia súc
  Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông và phòng chống đói rét cho đàn gia súc
 • Hiệu quả từ sản xuất 5 cùng tại thị trấn Yên Phú
  Hiệu quả từ sản xuất 5 cùng tại thị trấn Yên Phú
 • Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi cá lồng ở xã Thượng Tân
  Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi cá lồng ở xã Thượng Tân
 • Xã Đường Hồng thực hiện tốt công tác thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi bò
  Xã Đường Hồng thực hiện tốt công tác thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi bò
 • Bàn giao bò sinh sản cho hộ nghèo xã Yên Cường
  Bàn giao bò sinh sản cho hộ nghèo xã Yên Cường
 • Xã Đường Hồng thúc đẩy mô hình chăn nuôi lợn đen bản địa
  Xã Đường Hồng thúc đẩy mô hình chăn nuôi lợn đen bản địa
 • Xã Phú Nam tập trung thu hoạch lúa vụ mùa
  Xã Phú Nam tập trung thu hoạch lúa vụ mùa
 • Giao ban công tác khuyến nông và bảo vệ thực vật tháng 8 năm 2020
  Giao ban công tác khuyến nông và bảo vệ thực vật tháng 8 năm 2020
Thống kê truy cập