Kinh tế
 • TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH ĐẬU TƯƠNG TẠI XÃ MINH SƠN
  TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH ĐẬU TƯƠNG TẠI XÃ MINH SƠN
 • Thành công bước đầu từ trồng cây trám đen ở xã Yên Cường
  Thành công bước đầu từ trồng cây trám đen ở xã Yên Cường
 • Hiệu quả từ mô hình nuôi lợn đen địa phương ở xã Đường Hồng
  Hiệu quả từ mô hình nuôi lợn đen địa phương ở xã Đường Hồng
 • Hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi trâu nhốt ở xã Đường Âm
  Hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi trâu nhốt ở xã Đường Âm
 • Mô hình trồng dưa hấu đem lại hiệu quả kinh tế ở xã Đường Âm
  Mô hình trồng dưa hấu đem lại hiệu quả kinh tế ở xã Đường Âm
 • Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca tại xã Giáp Trung
  Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca tại xã Giáp Trung
 • Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản ở xã Giáp Trung
  Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản ở xã Giáp Trung
 • Bắc Mê cần có giải pháp bảo tồn và xây dựng thương hiệu cây chè cổ thụ tại xã Đường Hồng
  Bắc Mê cần có giải pháp bảo tồn và xây dựng thương hiệu cây chè cổ thụ tại xã Đường Hồng
 • Phát triển mô hình trồng cây Sơn lấy nhựa tại thôn Pom Cút xã Đường Âm
  Phát triển mô hình trồng cây Sơn lấy nhựa tại thôn Pom Cút xã Đường Âm
 • Nông dân Bắc Mê với mô hình phát triển kinh tế
  Nông dân Bắc Mê với mô hình phát triển kinh tế
 • Duy trì phát triển trồng dưa tại thôn Bản Khén xã Lạc Nông
  Duy trì phát triển trồng dưa tại thôn Bản Khén xã Lạc Nông
 • Hiệu quả từ mô hình trồng cam Sành của hội viên nông dân xã Đường Âm
  Hiệu quả từ mô hình trồng cam Sành của hội viên nông dân xã Đường Âm
 • Phát triển nuôi cá hồi tại thôn Lùng Éo thị trấn Yên Phú
  Phát triển nuôi cá hồi tại thôn Lùng Éo thị trấn Yên Phú
 • Huyện Bắc Mê duy trì phát triển nuôi trồng thủy sản
  Huyện Bắc Mê duy trì phát triển nuôi trồng thủy sản
 • Hiệu quả từ mô hình nuôi lợn nái sinh sản tại xã Minh Ngọc
  Hiệu quả từ mô hình nuôi lợn nái sinh sản tại xã Minh Ngọc
 • Phát triển Chè vàng ở thôn Nà Nhùng xã Đường Âm hướng đi mới đầy tiềm năng
  Phát triển Chè vàng ở thôn Nà Nhùng xã Đường Âm hướng đi mới đầy tiềm năng
 • Hiệu quả từ phát triển nuôi Ngựa bạch tại xã Phú Nam
  Hiệu quả từ phát triển nuôi Ngựa bạch tại xã Phú Nam
 • Hợp tác xã Ngọc Sơn xã Minh Ngọc huyện Bắc Mê xuất khẩu nghệ sang thị trường Nhật Bản
  Hợp tác xã Ngọc Sơn xã Minh Ngọc huyện Bắc Mê xuất khẩu nghệ sang thị trường Nhật Bản
 • Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Đường Âm
  Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Đường Âm
 • Xã Yên Định liên kết trồng ngô sinh khối hàng hóa
  Xã Yên Định liên kết trồng ngô sinh khối hàng hóa
Thống kê truy cập