Quốc phòng - An ninh

Xây dựng phong cách người Công an nhân dân “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an Bắc Mê giai đoạn hiện nay

30/09/2021 09:31 60 lượt xem

76 năm “vượt sóng - vững bước - trưởng thành”, cùng với lực lượng CAND Việt Nam thấm nhuần và quán triệt sâu sắc quan điểm, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, CAND huyện Bắc Mê đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những kết quả, thành tích vẻ vang đó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu còn nguyên giá trị cho công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội hôm nay. Trong đó, vận động, thuyết phục, hướng dẫn để khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, khả năng tiềm tàng của quần chúng nhân dân, làm cho quần chúng nhân dân tin tưởng, hăng hái, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, cống hiến, hy sinh cùng với CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, chiến đấu là bài học lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Xây dựng phong cách người Công an nhân dân “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an Bắc Mê giai đoạn hiện nay

Cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam và lực lượng Công an Hà Giang nói chung, Công an huyện Bắc Mê nói riêng đã, đang và sẽ tự mình phải làm gương cho quần chúng;  phải thường xuyên, kiên trì, bền bỉ “dân vận với chính bản thân mình”, phải là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận dân vận của Đảng; gương mẫu, đi đầu, làm tốt công tác phê bình, tự phê bình, nghiêm túc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả hơn nữa Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Vì an ninh Tổ quốc”, “CAND học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần gần gũi, gắn bó với nhân dân nhiều hơn nữa, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người có quá khứ lầm lỗi, vi phạm pháp luật để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiên trì vận động, giải thích đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với những nội dung thiết thực, cuộc vận động góp phần bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố lòng trung thành, tận tụy với công việc, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của người CAND. Thông qua thực hiện Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng được cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Cuộc vận động hướng tới mục tiêu xây dựng phong cách người CAND trên 03 tiêu chí:
Thứ nhất, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh”: CAND là công cụ chuyên chính sắc bén “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Người chiến sĩ Công an phải thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện về bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân trong bất kỳ tình huống nào. Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự ở nước ta đang đứng trước những thách thức mới, đòi hỏi mỗi CBCS Công an phải có bản lĩnh vững vàng, kiên định về lập trường quan điểm giai cấp; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị để có thể tạo ra cho mình được những “kháng thể” cần thiết sẵn sàng đối phó trước những âm mưu, thủ đoạn tấn công mua chuộc của kẻ thù.
Thứ hai, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân nhân văn”: Đó là sự kế thừa, tiếp nối và phát triển truyền thống “nhân ái, thương yêu con người” rất quý báu của dân tộc Việt Nam. Tình thương yêu con người, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống, với sự giác ngộ về lý tưởng cách mạng đã phát triển thành tình đồng chí, đồng đội cao cả. Nhân văn còn là tình cảm cách mạng, tình cảm giai cấp, là chất keo kết dính các cá nhân trong tổ chức, nhằm tạo ra sự đoàn kết, phát huy được sức mạnh của tổ chức, của tập thể. Phong cách người Công an “nhân văn” phải thể hiện trên mọi phương diện: Trong học tập, rèn luyện, trong công tác, trong chiến đấu...
Thứ ba, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ”: Công an là Công an nhân dân, là con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, được nhân dân che chở, đùm bọc, giúp đỡ, ủng hộ. Nhân dân tham gia góp ý phê bình xây dựng lực lượng Công an để ngày càng trong sạch, vững mạnh... Do vậy, trong mọi hoạt động, công tác của mình, người CBCS Công an phải kính trọng, lễ phép với nhân dân. Công việc của Công an hàng ngày tiếp xúc với nhân dân, để giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân. Nếu người CBCS Công an không nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ” sẽ không thể hết lòng hết sức phục vụ nhân dân được. Xây dựng phong cách “Vì nhân dân phục vụ” là đi đúng đường lối quần chúng trong công tác Công an nhằm tạo nên được động lực và phát huy được sức mạnh tổng hợp to lớn của quần chúng, làm chỗ dựa vững chắc cho lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ. 
Qua 04 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (2017 - 2021), lực lượng Công an huyện đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa từ nhận thức tới hành động của cấp uỷ, chỉ huy Công an các cấp và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Công an huyện xác định rõ việc tổ chức thực hiện là cần thiết, thiết thực, kịp thời, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII... 
Ngay sau khi Công an tỉnh phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an huyện đã chỉ đạo ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động và tổ chức lễ phát động. Cuộc vận động được tổ chức lồng ghép với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chị thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đối mới nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong tình hình mới. Qua đó, Công an huyện cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, đó là: Công tác bảo đảm an ninh, đã chủ động tham mưu triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác nắm tình hình; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Bắc Mê; Công tác phòng, chống tội phạm có chuyển biến tích cực, giải quyết hiệu quả các vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố ở mức cao; các vụ trọng án được kịp thời điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng, không để kéo dài; các chuyên án lớn được xác lập và triệt phá nhận được sự đánh giá cao của Nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương, các vụ án kinh tế được đấu tranh quyết liệt với tinh thần không để kéo dài, gây hoang mang trong dư luận; Công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội có nhiều chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tỷ lệ tai nạn giao thông được kiềm chế và việc triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra; Công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động tình nguyện, giúp đỡ Nhân dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an huyện Bắc Mê trong lòng Nhân dân;…
Trong thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự hết sức nặng nề. Để hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, lực lượng Công an Bắc Mê tiếp tục học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy và quyết tâm xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, làm tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân và coi đây là nhiệm vụ then chốt, trọng yếu, thường xuyên, quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an nhân dân, trọng tâm là thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau đây:
Một là, cần chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm túc việc nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự giác của cán bộ, chiến sĩ, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức chính trị, ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư cách người Công an cách mệnh. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả thiết thực, đề ra chủ đề, khẩu hiệu hành động dễ nhớ, dễ làm, xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, phong cách cho từng đơn vị, cá nhân cán bộ, chiến sĩ. Chuyển trọng tâm từ việc “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Hai là, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, đạo đức lối sống theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Quán triệt thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên tổ chức các hội nghị, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” để người dân góp ý xây dựng lực lượng CAND, từ đó mỗi đơn vị, cá nhân cán bộ, chiến sĩ tự soi, tự sửa và quyết tâm khắc phục khuyết điểm, tồn tại, hạn chế.
Ba là, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; đưa nội dung trên vào sinh hoạt cấp ủy, đơn vị hằng tháng, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, đảng viên và bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân; đồng thời làm căn cứ để quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ. Chủ động phát hiện những tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, nhất là những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới,… 
Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm và nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành, phấn đấu kéo giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật.
Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, phản ánh đậm nét hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Giang tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, tận tụy, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tập trung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các thông tin xấu độc, nhất là những thông tin liên quan đến lực lượng Công an; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,… nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mạnh Thắng: Công an huyện Bắc Mê

Tin khác