Tin địa phương

Xã Yên Phong thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp

30/09/2021 09:41 75 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững. Xã Yên Phong huyện Bắc Mê đã khai thác tối đa tiềm năng phát triển kinh tế vườn hộ, góp phần nâng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, tăng thu nhập cho người dân.

Xã Yên Phong thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách về cải tạo vườn tạp nhằm thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất lâu đời của người dân, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên phạm vi toàn xã. Chương trình cải tạo vườn tạp  bước đầu được triển khai một cách đồng bộ. 
Xác định cải tạo vườn tạp là nội dung, tiêu chí số 20 của chương trình xây dựng nông thôn mới, để quyết tâm thực hiện. Cấp ủy, chính quyền xã Yên Phong huyện Bắc Mê đã triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân từng thôn, thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, sau đó nhân rộng ra trên địa bàn các thôn cùng triển khai thực hiện. Cùng với chỉ tiêu huyện giao thực hiện 3 vườn, xã còn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của huyện thực hiện làm thêm 8 vườn, đảm bảo diện tích vườn 300 mét vuông trở lên, các vườn được quy hoạch cụ thể và trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, rất nhiều hộ gia đình đã đồng tình hưởng ứng cùng chương trình, từ việc cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế, vươn lên thoát nghèo.
Với sự quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hướng đi mới cho các hộ gia đình nông dân. Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, được xã Yên Phong, huyện Bắc Mê thực hiện nghiêm túc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, nâng cao giá trị kinh tế, góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn.

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác