Nông thôn mới

Xã Minh Sơn đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

15/04/2022 08:44 135 lượt xem

Từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay bộ mặt nông thôn xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê đã có sự chuyển biến một cách tích cực và toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, cơ sở vật chất được đầu tư, đời sống của người dân ngày càng cải thiện.

Xã Minh Sơn đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Trong xây dựng nông thôn mới, xã Minh Sơn đã cụ thể hóa các tiêu chí thành các công việc cụ thể mà người dân cần thực hiện để vừa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình mình, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Như là việc gắn với thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, phát triển sản xuất, sửa sang nhà cửa, sửa chữa đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, xây dựng khuôn viên gia đình xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong những năm qua trên địa bàn xã Minh Sơn đã có nhiều hộ gia đình hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: mở đường, xây dựng nhà văn hoá, điểm trường, sân vận động… đóng góp kinh phí kéo điện, mở rộng đường liên thôn. Qua đánh giá đến nay xã Minh Sơn đã hoàn thành 14/19 tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Trên cơ sở thi đua chung sức xây dựng NTM từ nay đến năm 2025, năm nay xã Minh Sơn phấn đấu hoàn thành 1 thôn nông thôn mới tại thôn Nà Sáng, phấn đấu hoàn thành 1 tiêu chí, duy trì và nâng cao 14 tiêu chí/17 thôn bản. Nâng tổng sô tiêu chí hoàn thành trong năm 2022 lên 15/19 tiêu chí.
Hiện nay, xã Minh Sơn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Huy động tối đa các nguồn lực, tập trung đa dạng các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Hoàng Long: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập