Tin địa phương

Xã Đường Âm nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

13/01/2022 16:25 65 lượt xem

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xã Đường Âm cũng luôn coi trọng thực hiện tiêu chí môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên nguồn lực cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn. Nhờ đó hoạt động này có chuyển biến tích cực, đã xây dựng được bãi rác thải của xã. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường được nâng lên.

Xã Đường Âm nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Tại khu vực trung tâm xã Đường Âm lâu nay thực trạng các hộ dân chưa có ý thức tự ý đổ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, xã không có điểm tập kết, xử lý rác thải, ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan môi trường khu trung tâm xã. Để giải quyết vẫn đề này cấp ủy, chính quyền xã Đường Âm xã vận động nhân dân thôn Độc Lập hiến đất tập thể của thôn để xây dựng khu tập kết và xử lý rác thải sinh hoạt. Trong quá trình tuyên truyền vận động được người dân đồng tình ủng hộ cao, đến nay công trình bải rác thải của xã đã được đi vào sử dụng hơn 5 tháng với diện tích quy hoạch trên 1 ha. Cùng với đó xã cũng đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trung tâm xã, thành lập tổ thu gom rác thải và kêu gọi các nguồn xã hội hóa mua xe vận chuyển rác.
Đến nay người dân trung tâm xã ai cũng nhận thấy sự thay đổi rõ nét, không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, diện mạo nông thôn mới khởi sắc, tuyến đường trung tâm sạch, đẹp. Bên cạnh công tác quy hoạch bãi rác xã Đường Âm còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn các hộ gia đình chăn nuôi thực hiện các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường. Theo đó, nhiều biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi đã được người dân áp dụng mang lại hiệu quả cao.
Mục tiêu của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới là bảo vệ, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường khu vực nông thôn, xã Đường Âm đã và đang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, MTTQ và các hội, đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, phát động nhân dân thực hiện nhiều phong trào, mô hình bảo vệ môi trường như: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, thu gom rác thải nhựa, thực hiện mô hình phân loại rác tại hộ gia đình. Từ đó, người dân chủ động tham gia cùng địa phương thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hoàng Long: Huyện Bắc Mê

Tin khác