Nông thôn mới

UBND huyện tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2021

18/03/2021 07:00 106 lượt xem

Ngày 16/3, UBND huyện tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2021. Đồng chí Ấu Quốc Công, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở các xã đã đăng ký thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng NTM năm 2021 các xã đã báo cáo nhanh về tiến độ thực hiện các tiêu chí, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, lộ trình kết quả có thể hoàn thành các tiêu chí trong năm, công tác duy trì các tiêu chí đã đạt. Trên cơ sở đó các ngành chuyên môn, các xã đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp giúp các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM đã đăng ký thực hiện năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Ấu Quốc Công, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã tập trung rà soát các phần việc cần làm từng tiêu chí, xây dựng tờ trình nguồn kinh phí trình UBND huyện trước ngày 22/3; duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Các ngành chuyên môn phụ trách các tiêu chí, tập trung giúp các xã đưa ra giải pháp cụ thể, củng cố hồ sơ thẩm định các tiêu chí. Tổ chức đánh giá lại các tiêu chí số 13, tiêu chí 9 về nhà ở dân cư; tiêu chí 17; tiêu chí văn hóa…; các xã rà soát, ban hành kế hoạch thực hiện các tiêu chí đã đăng ký thực hiện chương trình NTM năm 2021.Tập trung thực hiện thôn đạt chuẩn NTM tại các xã. Các địa phương cần tập trung thống nhất tư tưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự vào cuộc của toàn dân trong xây dựng NTM, phải quyết tâm, quyết liệt trong hành động và phải đặt mục tiêu thực hiện bằng được các nhiệm vụ đề ra; thực hiện đầy đủ các nội dung tại các văn bản chỉ đạo xây dựng NTM mà tỉnh, huyện đã ban hành; báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện về huyện, nêu cao quyết tâm hoàn thành 100% mục tiêu đề ra về công tác xây dựng NTM.


Tin khác