Chính trị

UBND huyện Bắc Mê họp phiên tháng 9 năm 2021

30/09/2021 09:33 61 lượt xem

Ngày 27/9, UBND huyện Bắc Mê tổ chức phiên họp tháng 8, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong 9 tháng đầu năm 2021 của huyện cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Trong 13 chỉ tiêu UBND tỉnh giao đã có 04 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, 03 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%. Về sản xuất nông - lâm nghiệp: Tổng diện tích cây trồng hàng năm 9.398,4 ha, đạt 101,4% KH năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 34.380 tấn, đạt 100,8%KH; giá trị bình quân/1 ha đất canh tác ước đạt 53,8 triệu đồng, đạt 100%KH. Trồng rừng mới được 984,1 ha KH, đạt 196,82% so với KH. Công tác phát triển tổng đàn và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được huyện chỉ đạo quyết liệt. Tổng đàn trâu trên 19.400 con đạt 101,4% KH; đàn bò gần 8000 con đạt 89,3% KH; đàn lợn trên 45.400 con đạt 105,0% KH. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 139.828,45 triệu đồng, đạt 66,1% so với KH tỉnh giao. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.289 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đạt 104,99%; các hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội; công tác văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả
Sau khi nghe báo cáo các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia đóng góp các ý kiến, làm rõ một số nội dung cơ bản bổ sung vào báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm, và nêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Củng Thị Mẩy đề nghị: Trong 3 tháng cuối năm các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện và các quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với tỉnh; Trước mắt tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ đông, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là dịch bệnh tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu, bò; tiếp tục đôn đốc các xã tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện; tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; thực hiện tốt công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính... Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các chỉ tiêu đảm bảo đạt và vượt kế hoạch năm 2021.

Hoàng Long: Huyện Bắc Mê

Tin khác