Quy chế cung cấp thông tin

Triển khai, thực hiện Luật Tiếp cận thông tin

10/05/2019 00:00 161 lượt xem

Luật Tiếp cận thông tin 104/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Nội dung chi tiết kèm theo: Luật Tiếp cận thông tin


Tin khác

Thống kê truy cập