Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy làm việc với MTTQ và các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy

22/01/2020 00:00 302 lượt xem

Ngày 21/01, Thường trực Huyện ủy đã có làm việc với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lê Mạnh Cường Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc đã nghe báo cáo tổng hợp nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và Dự kiến nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm cấp ủy giao và phong trào mỗi tuần một việc năm 2020 của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.Trong năm 2020 Các Ban XD Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã xây dựng và phong trào mỗi tuần 1 việc, để tạo hiệu ứng tích cực trên địa bàn toàn huyện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Lê Mạnh Cường Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: tiếp tục triển khai duy trì, thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm; Phong trào mỗi tuần 1 việc, triển khai đồng bộ khối nông thôn; công đoàn chỉ đạo khối cơ quan, đơn vị, trường học – thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo. Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội có kế hoạch tổ chức đánh giá Quy chế phối hợp với chính quyền và các đơn vị. Có kế hoạch cụ thể phối hợp tập huấn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, …; tổ chức cho Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị các điều kiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội liên hiệp Phụ nữ huyện nâng cao chất lượng tuyên truyền, phòng ngừa kết hôn cận huyết, phụ nữ sang Trung Quốc lao động, lấy chồng; Ban Tổ chức xây dựng Quy chế làm việc, phân công cấp ủy viên, tổ công tác cấp huyện, cơ sở. Ban tuyên giáo xây dựng kế hoạch biên tập cuốn văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện qua các kỳ Đại hội; Ban Dân vận có văn bản chỉ đạo hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động khối dân vận xã; tổ dân vận thôn, tổ dân phố.


Tin khác

Thống kê truy cập